Ngày 14/12/2016, Cục Năng lượng nguyên tử đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017. Thứ trưởng Phạm Công ...